VERZEKERINGSMAKELAAR HELON – DE WOLF

 

Roomstraat 3W1 – 9160 Lokeren

Tel: 09/340 66 66

Mail: info@helondewolf.be

Ondernemingsnummer: 0465.780.934

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/ 547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.