Arbeidsongevallen

Een goede ongevallenverzekering is een cruciaal onderdeel van elk verzekeringspakket voor een zelfstandige, vrije beroeper of KMO.

Een ongeval van een werknemer of van uzelf, tijdens het privéleven of op het werk, kan immers grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw zaak.

Voor uw werknemers

De verplichte verzekering Arbeidsongevallen voorziet in de vergoeding van werknemers uit de privésector die het slachtoffer worden van een ongeval op het werk of op de weg van en naar het werk.

Voor u en uw zaak

Een flexibele verzekering voor de gevolgen van ongevallen die u overkomen tijdens uw beroeps- of privéleven.