Burgelijke Aansprakelijkheid

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid vergoedt de lichamelijke, de stoffelijke en zelfs de immateriële schade die het gevolg is van deze lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan derden door u of één van uw werknemers binnen het kader van de beroepsactiviteit.

Waarborgen

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Ondernemingen kan de volgende dekkingen omvatten:

de BA Uitbating die de schade aan derden in het kader van uw beroepsactiviteiten verzekert;

de BA Na Levering die de schade aan derden verzekert door uw producten nadat deze geleverd werden of door uw werken nadat ze uitgevoerd werden;

de BA Toevertrouwd Voorwerp die u verzekert indien u een goed beschadigt dat een klant u toevertrouwd heeft om het te herstellen.